Skladi

                 

skladi

 

Nordstil 2017 Fair

We attended the Nordstil fair, which took place from 22nd to 24th of July 2017, in Hamburg, Germany. The main purpose was to present the Christmas decoration Spira. For the project, funds in the amount of 8,762.00 eur were granted in the framework of the Public tender “Co-financing of individual appearances of companies at international trade fairs abroad in 2017”.

The aim of the project is to present the Spira Christmas decorations on the German market, acquire new contacts, business talks and conclude business cooperation agreements.

The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund (www.eu-skladi.si)

Sejem Nordstil 2017

Udeležili smo se sejma Nordstil, ki je potekal od 22. do 24. julija 2017, v Hamburgu v Nemčiji. Glavni namen je bil predstaviti božično dekoracijo Spira. Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 8.762,00 eur, v okviru Javnega razpisa “Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017”.

Cilj projekta je predstavitev božične dekoracije Spira na nemškem trgu, pridobitev novih kontaktov, poslovni razgovori ter sklepanje pogodb o poslovnem sodelovanju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)